Translate

vrijdag 13 september 2013

VWS invites you to the IFTF - Get your FREE tickets now.

VWS will be participating at the International Floraculture Trade Fair 2013. We like to invite you to visit our stand B1-08 during the exhibition to see the newest varieties and for receiving our prospectus for 2014 in which are again more varieties have been added. Also we have an live demo of our renewd and updated Flower bulb App. Our sales team will be pleased to see you !


Free tickets available for the IFTF 2013

(Click the banner for your free tickets)

vrijdag 6 september 2013

Dag van de praktijknetwerken bij VWS Flowerbulbs

Themadag Praktijknetwerken in de praktijk

In de bloembollensector ontwikkelen zich steeds meer praktijknetwerken. Deze netwerken bestaan uit groepen ondernemers die zich gezamenlijk buigen over een knelpunt of innovatief thema. Verschillende organisaties en bedrijven uit de bloembollensector organiseren op 4 oktober een bijeenkomst waar de sector kennis kan maken met de bestaande netwerken en inspiratie op kan doen voor een eigen praktijknetwerk.

Praktijknetwerken geven energie aan de deelnemende bedrijven en adviseurs. Door concreet aan een gezamenlijk probleem te werken, worden praktische oplossingen bedacht en verder uitgewerkt. Een voorbeeld van een groep ondernemers die zich inzetten op een innovatief thema, is de groep achter de tulpenziekzoekkar. Met als resultaat een prototype ziekzoekkar en dat de stap naar de praktijk wordt gezet.

Kennis van de praktijk

Binnen praktijknetwerken is de kennis die de deelnemers meebrengen van groot belang. Niet alleen de kennis van adviseurs van bijvoorbeeld DLV, PPO of LTO-Groeiservice wordt gebruikt, maar ook de kennis van de deelnemende ondernemers. Zij  kennen de knelpunten en hebben vaak ook ideeën over oplossingen. Daarnaast kunnen ondernemers ook snel aangeven of een oplossing wel toepasbaar is in de praktijk. De adviseurs kijken op een andere manier naar een knelpunt en zetten hun kennis en netwerk in om tot een oplossing te komen. Door de verschillende inzichten samen te brengen ontstaat er een nieuwe dynamiek en is ruimte voor nieuwe ideeën.  Dit samenspel maakt dat een praktijknetwerk voor alle deelnemers waardevol is.

Rol  praktijknetwerken

Praktijknetwerken bieden ondernemers de mogelijkheid om in een groter of kleiner verband een knelpunt op te lossen of een innovatie op te pakken. De ondernemers dragen hier financieel aan bij. Ook de mogelijkheid om financiële ondersteuning vanuit andere bronnen te krijgen wordt vaak nagegaan. Daarvoor is de eigen bijdrage van de ondernemers regelmatig een vereiste. Doordat de deelnemers zelf bepalen waar geld en aandacht aan wordt gegeven, is de betrokkenheid van de deelnemers bij dit soort netwerken groot. Ook bepaalt de groep deelnemers zelf wat er met de opgedane kennis van hun netwerk gebeurt. Als er mogelijke andere medefinanciers zijn, dan gaat dat natuurlijk in overleg met deze financiers.

Dag van de praktijknetwerken 4 oktober 2013

Ondernemers kunnen kennis  maken met de verschillende netwerken, ervaringen over de netwerken uit  wisselen en inspiratie op doen voor nieuwe praktijknetwerken op vrijdag 4 oktober tijdens een landelijke dag over praktijknetwerken. Het initiatief daarvoor is genomen door: DLV Plant, Alb. Groot b.v., Van Gent van der Meer Nuyens, LTO Groeiservice, KAVB en Wageningen UR PPO. Deze dag vindt plaats tussen 13.30 uur en 17.00 uur bij VWS Import & Export Flowerbulbs, Westelijke Randweg 3 Broek op Langedijk.


Programma

Het programma bestaat uit een plenair deel en een kennismarkt. In het plenaire deel komen verschillende sprekers aan het woord over praktijknetwerken. Naast voorbeelden van praktijknetwerken wordt ook de rol van de praktijknetwerken in de veranderende wereld toegelicht. Tevens geeft Elaine Vlaming een presentatie over bedrifjshygiëne, een veelbesproken onderwerp in de sector. Tijdens de bijeenkomst wordt BloembollenWEB.nl gelanceerd, dat ook weer mogelijkheden bied voor netwerken en bedrijven. Natuurlijk is er veel ruimte ingepland voor de kennismarkt over de praktijknetwerken. De aanwezige netwerken hebben betrekking op allerlei onderwerpen. De netwerken zijn: Goed doorgrond, Praktijknetwerk Lelies, ROL/Teelt de grond uit lelies, Pilot erfemissie bloembollen, Praktijknetwerk galmijten, Ziekzoeken tulp, Systeemaanpak virus tulp, State of the art - Bewaring bloembollen, Meerlagenteelt in de praktijk, Fresh Start in bloembollencellen, Houd de Bol Koel; energiezuinige koeling, State of the art Beregening van tulp, Het nieuwe telen bij de broei van tulp, Gelijkstroomventilatoren, MA-verpakkingen bloembollen, Duurzaam bodembeheer NOP, KAVB Jong, Stengelaaltjes in het vizier, BloembollenWEB.nl. Ook is het mogelijk om een rondleiding te volgen bij VWS.